Municipal Notice No. 3 of 2019

KwaZulu Cemeteries and Crematoria Act (12/1996), l as amended » Ray Nkonyeni Municipality » Cemeteries...
Title KwaZulu Cemeteries and Crematoria Act (12/1996), l as amended » Ray Nkonyeni Municipality » Cemeteries and Crematoria By-Law, 2018
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2036 of 24 January, 2019, 42 page(s), 780Kb