Provincial Gazettes (Kwazulu Natal)

Dated Provincial Gazettes (Kwazulu Natal) Pages Days
2017/11/17 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1901, Vol. 11
8
2
Local Government » Municipal Electoral Act (27/2000) » Electoral Commission » Election timetable » Ward 18, AbaQulusi (KZN263) Municipality, No. 122   6  
2017/11/16 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1900, Vol. 11
212
3
Local Government » Municipal Property Rates Act, 2004 » Big 5 Hlabisa Municipality » Resolution levying property rates for the Financial Year 1 July 2017 to 30 June 2018, No. 125   2  
2017/11/14 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1899, Vol. 11
8
5
Local Government » Municipal Electoral Act (27/2000) » Electoral Commission » Election timetable » Ward 10, uMlalazi (KZN284), No. 121   6  
2017/11/09 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1898, Vol. 11
112
10
Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1897, Vol. 11
76
KwaZulu-Natal Umzimkhulu Alignment Bill, 2015 » Notice in terms of Rule 204 of the Standing Rules of the KwaZulu-Natal Legislature, No. 43   1  
KwaZulu-Natal Wetsontwerp op Berigting van Umzimkhulu, 2015 » Kennisgewing ooreenkomstig Reël 204 van die Staande Reëls van die KwaZulu-Natalse Wetgewer, No. 43   73  
Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1896, Vol. 11
8
KwaZulu-Natal Gaming and Betting Act (8/2010) » Nomination of candidates for appointment to the KwaZuluNatal Gaming and Betting Board, No. 120   1  
KwaZulu-Natal Dobbelary en Weddery (8/2010) » Benoeming van kandidate vir aanstelling op die KwaZuluNatal Raad vir Dobbelary en Weddery, No. 120   5  
Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1895, Vol. 11
492
Road Carrier Permits » KwaZulu-Natal   1  
South African Schools Act (84/1996) » Composition and election of Governing Bodies of public schools for learners with special education needs, No. 118   26  
Suid-Afrikaanse Skolewet (84/1996) » Samestelling en verkiesing van beheerlinggame van Openbare skole vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes, No. 118   58  
South African Schools Act (84/1996) » Notice relating to election of members of Governing Bodies for Public Ordinary Schools (excluding Schools for Learners with Special Education Needs), No. 119   23  
Suid-Afrikaanse Skolewet (84/1996) » Kennisgewing aangaande die verkiesing van beheerliggame vir Openbare Gewone Skole (uitgesluit Skole vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes), No. 119   55  
See all notices for Gazette 1895...    
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Kwazulu Natal) as they are published

Email address