Municipal Notice No. 108 of 2019

Local Government » Municipal Property Rates Act (6/2004) » Mpofana Municipality » Municipal...
Title Local Government » Municipal Property Rates Act (6/2004) » Mpofana Municipality » Municipal Property Rates Policy 2019/2020; Mpofana Municipality Rates By-Laws 2019/2020; and Mpofana Municipality for the financial year 1 July 2019 to 30 June 2020
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2113 of 22 August, 2019, 55 page(s), 1.9Mb