General Notice No. 61 of 2020

Madibeng Ruimtelike Beplanning- en Grondgebruik-bestuurverordening, 2016 » Restant van Gedeelte 56 van die...
Title Madibeng Ruimtelike Beplanning- en Grondgebruik-bestuurverordening, 2016 » Restant van Gedeelte 56 van die plaas Elandsfontein JQ 440, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8144 of 08 September, 2020, 1 page(s), 79.9Kb