General Notice No. 142 of 2017

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuurswet (Wet 16 van 2013 - SPLUMA) » Samestelling van n...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuurswet (Wet 16 van 2013 - SPLUMA) » Samestelling van n allesinsluitende Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (ROR), Grondgebruikbestuurstelsel (Soneringskema, Grondontwikkelingsprosedures en Regulasies - LUMS) en Verordening op Grondgebruikbestuur vir die Munisipaliteit Dawid Kruiper
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2138 of 25 September, 2017, 1 page(s), 147Kb