Provincial Gazettes (Northern Cape)

Dated Provincial Gazettes (Northern Cape) Pages Days
2024/05/20 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2683, Vol. 31
8
2
Sol Plaatje land use Management By-law 2015 » Portion 7 of the Farm Jockey no 78 Kimberley, No. 561   1  
Sol Plaatje Munisipale Grondgebruikbestuurs verordeninge 2015 » Gedeelte 7 van die plaas Jockey Nr 78 Kimberley, No. 561   5  
2024/05/06 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2681, Vol. 31
28
16
Sol Plaatje Municipality land use Management By-laws, 2015 » erf 4225 Kimberley, No. 553   1  
Sol Plaatje Munisipale Grondgebruikbestuurs verordeninge 2015 » erf 4225 Kimberley, No. 553   1  
Ga-Segonyana SPlUM By-law, 2015 » erf 6182, Mothibistat Unit 2, Ga-Segonyana local Municipality, registration Division HM, Northern cape Province, No. 554   1  
Ga-Segonyana SPlUM- verordening, 2015 » erf 6182, Mothibistat eenheid 2, Ga-Segonyana Plaaslike Munisipaliteit, registrasie afdeling HM, Noord- Kaap Provinsie, No. 554   1  
Spatial Planning and land use Management act (16/2013) » erf 899, Kathu, No. 555   1  
See all notices for Gazette 2681...    
2024/05/03 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2680, Vol. 31
8
19
Northern Cape Liquor Act, 2008 » Notice of intention to apply in terms of section 20 of the act for license [reg 4 (1)], No. 552   5  
Noord-Kaap Drankwet, 2008 » Kennisgewing van voorneme om kragtens artikel 20 van die wet vir n lisensie aansoek te doen [reg 4 (1)], No. 552   5  
2024/04/29 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2679, Vol. 31
8
23
Sol Plaatje land use Management By-laws, 2015 » erf 19670, Kimberley, No. 548   1  
Sol Plaatje Munisipale Grondgebruikbestuurs verordeninge 2015 » erf 19670, Kimberley, No. 548   1  
Gamagara Spatial Planning and land use Management By-law, 2016 » Gamagara Municipality » erf 428, Kathu, No. 549   1  
Spatial Planning and land use Management Act (16/2013) » erf 1206, Prieska, No. 550   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur verordening (16/2013) » erf 1206, Prieska, No. 550   1  
See all notices for Gazette 2679...    
2024/04/26 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2678, Vol. 31
4
26
Local Government » Municipal demarcation Act (27/1998) » Notice in terms of section 23(3) of the Act » Northern cape, Notice no 527, Provincial Gazette (PG) no 2666, 11 March 2024 » Schedule 1 and Schedule 2, No. 547   2  
2024/04/22 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2677, Vol. 31
8
30
Spatial Planning and land use Management Act, of Act 16 of 2013 (SPlUMA) » erf 30, leerkrans, No. 544   1  
Wet op ruimtelike Beplanning en die Grondgebruik Bestuurswet, Wet 16 van 2013, (SPlUMA) » erf 30, leerkrans, No. 544   1  
Local Government » Municipal Property rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2004) » Sol Plaatje Municipality » Public notice calling for inspection of the Sol Plaatje Municipality Supplementary valuation roll 2023/2024 and lodging of objections, No. 545   1  
Spatial Planning land use Management Act, 2013 (Act 16 of 2013) » review of the Spatial Development Framework of Joe Morolong local Municipality in terms of the Act, No. 546   3  
Wet op die Bestuur van ruimtelike Beplanning en Grondgebruik, 2013 (Wet 16 van 2013) » Hersiening van die ruimtelike ontwikkelingsraamwerk van Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit in terme van die Wet, No. 546   3  
2024/04/15 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2676, Vol. 31
8
37
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Northern Cape) as they are published

Email address      

Links