Municipal Notice No. 69 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (16/2013) » Gedeelte 32 (gedeelte van Gedeelte 27) van die...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (16/2013) » Gedeelte 32 (gedeelte van Gedeelte 27) van die plaas Klipdrift en gedeelte van Koopfontein no 109 (3, 9926 Ha)
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2303 of 21 October, 2019, 2 page(s), 56.8Kb