Proclamation No. 27 of 2017

Staatsdienswet, 1994 (gepromulgeer deur Proklamasie no 103 van 1994) » Wysiging van Bylae 2 van die Wet...
Title Staatsdienswet, 1994 (gepromulgeer deur Proklamasie no 103 van 1994) » Wysiging van Bylae 2 van die Wet » Oos-Kaap
DepartmentPresident of the Republic of SA
Gazette National Gazettes, No. 41047 of 18 August, 2017, 1 page(s), 219Kb