General Notice No. 93 of 2019

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuurs Verordening, 2015 » Hoewe 17, Vyfhoeklandbouhoewes
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuurs Verordening, 2015 » Hoewe 17, Vyfhoeklandbouhoewes
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8039 of 23 July, 2019, 1 page(s), 121Kb