Municipal Notice No. 69 of 2019

Umdoni Municipality » Tariff By-Law
Title Umdoni Municipality » Tariff By-Law
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2089 of 13 June, 2019, 4 page(s), 825Kb